Nơi thường trú cho nạn nhân của tội ác

Sự miêu tả
Trang này bao gồm thông tin về việc có được tình trạng hợp pháp nếu bạn là nạn nhân của một số tội phạm (bao gồm cả lạm dụng trong gia đình) và có thể có được một chứng nhận rằng bạn đang có, đã và sẽ hữu ích trong việc điều tra hoặc truy tố tội phạm.
Tác giả bởi
WomensLaw.org
Energy Level
150
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích