Một lộ trình để giành chiến thắng trong vụ kiện của bạn cho "LPR Cancellation of Removal"?

Sự miêu tả
Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp (LPR) của Hoa Kỳ (còn được gọi là chủ thẻ xanh) và bạn đã bị kết án về một số tội phạm hoặc luật nhập cư khác, ICE có thể đưa bạn vào các thủ tục trục xuất. Tuy nhiên, bạn có thể có thể nộp đơn xin một lần tha thứ duy nhất cho phép bạn hủy bỏ lệnh trục xuất của bạn.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
2,712
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích