Làm thế nào để nộp đơn vào Bộ An ninh Nội địa để giải thoát khỏi Bộ Di Trú Nhập Cư

Sự miêu tả
Tập sách này dành cho một số cá nhân bị tạm giam của DHS không hội đủ điều kiện theo luật yêu cầu một Thẩm phán Di trú hạ thấp mối quan hệ của họ nhưng có thể hội đủ điều kiện để yêu cầu Sở Di trú và Nhập Tịch ấn định trái phiếu trong trường hợp của họ hoặc để họ rời khỏi trung tâm giam giữ mà không phải trả tiền thế chân.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
3,887
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích