Làm thế nào để Khiếu nại

Sự miêu tả
Giữ hồ sơ, khiếu nại với ai đó cao hơn, tham khảo ý kiến ​​luật sư, sử dụng dịch vụ hòa giải, và các cách khác để giải quyết xung đột.
Tác giả bởi
Hành động tiêu dùng
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích