Làm thế nào để Khiếu nại

Sự miêu tả
Giữ hồ sơ, khiếu nại với ai đó cao hơn, tham khảo ý kiến ​​luật sư, sử dụng dịch vụ hòa giải, và các cách khác để giải quyết xung đột.
Tác giả bởi
Hành động tiêu dùng
Energy Level
279
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích