Bị sập! Phải làm gì khi dịch vụ đường dài của bạn bị chuyển đổi Nếu không có sự cho phép của bạn

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích