Bảo mật trong Giáo dục: Hướng dẫn cho Cha Mẹ và Học sinh Lớn Tuổi

Sự miêu tả
Hướng dẫn này thảo luận về các luật liên quan đến quyền riêng tư trong giáo dục và bao gồm các vấn đề mới nổi trong bảo mật và bảo mật thông tin. Các vấn đề được đề cập ở đây liên quan đến học sinh trong các lớp K-12 cũng như các hồ sơ cấp đại học.
Tác giả bởi
Thông báo
Energy Level
109
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích