Trợ cấp nhập cư cho nạn nhân bị tàn phá hoặc bị lạm dụng

Sự miêu tả
Là một người phối ngẫu bị ngược đãi, con hoặc cha / mẹ, bạn có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), như đã được sửa đổi bởi Đạo luật Bạo lực đối với Phụ nữ (VAWA).
Tác giả bởi
Dịch vụ công và nhập cư của Mĩ
Energy Level
73
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích