Xóa điều kiện về nơi ở thường trú dựa trên Hôn nhân

Sự miêu tả
Bạn được cấp tình trạng cư trú có điều kiện vào ngày bạn được phép nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ trên thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng của bạn sang thường trú.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
225
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích