Thông tin bổ sung về việc miễn lệ phí

Sự miêu tả
Nhận thấy rằng một số người nộp đơn không thể nộp lệ phí nộp hồ sơ, USCIS đã thiết lập một quy trình miễn lệ phí đối với một số hình thức và loại hình phúc lợi nhất định.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
1,185
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích