Tài liệu nghiên cứu cho Kiểm tra Công dân

Sự miêu tả
Trong cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch, người nộp đơn sẽ được yêu cầu 1 câu hỏi từ danh sách 1 câu hỏi bằng tiếng Anh.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
105
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích