Teens và lệnh cấm

Sự miêu tả
Bắt một lệnh cấm để bảo vệ bản thân không chỉ dành cho người lớn hoặc người đã kết hôn. Nhiều tiểu bang hiểu rằng những người trẻ đang trải qua sự lạm dụng và đã đảm bảo rằng luật pháp của họ cho phép thanh thiếu niên và thanh niên được bảo vệ.
Tác giả bởi
Phá vỡ chu kỳ
Energy Level
360
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích