Mua xe đã qua sử dụng

Sự miêu tả
Nếu bạn có vấn đề mà bạn cho là được bảo hành bởi hợp đồng bảo hành hoặc hợp đồng dịch vụ, hãy làm theo các hướng dẫn để nhận dịch vụ. Nếu một tranh chấp phát sinh, hãy cố gắng làm việc với đại lý. Nói chuyện với người bán hàng hoặc, nếu cần, chủ sở hữu của đại lý.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích