Bảo hành nhà mới xây

Sự miêu tả
Nhiều nhà bảo đảm được hỗ trợ bởi người xây dựng; những người khác được mua bởi công ty xây dựng từ một công ty độc lập nhận trách nhiệm về những khiếu nại nhất định.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ
Energy Level
406
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích