Trợ cấp hỗ trợ người chăm sóc người thân (Kin-GAP)

Sự miêu tả
Kin-GAP là một chương trình thanh toán do tiểu bang California và liên bang tài trợ nhằm giúp đỡ những đứa trẻ nuôi dưỡng được chăm sóc nuôi dưỡng lâu dài với người chăm sóc tương đối.
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Thanh niên
Energy Level
175
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích