Hướng Dẫn Chăm Sóc Trẻ Em của Người Chăm Sóc Gia Đình và Người Chăm Sóc Gia Đình

Sự miêu tả
Hướng dẫn này cho bạn biết về các loại chương trình giáo dục trẻ em và chương trình giáo dục mầm non khác nhau. Nó cho bạn biết cách tìm kiếm chúng và cho các chương trình trước hoặc sau giờ học cho các cháu lớn tuổi của bạn. Nó cũng mô tả cách bạn có thể nhận được sự giúp đỡ để trả cho sự chăm sóc này.
Tác giả bởi
Quỹ phòng vệ trẻ em
Energy Level
1,978
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích