Tiền lương và giờ Làm việc: Tiền lương Garnishment

Sự miêu tả
Việc giữ lương buộc xảy ra khi người sử dụng lao động giữ lại thu nhập của một cá nhân để thanh toán nợ do lệnh tòa hoặc thủ tục công bằng khác.
Tác giả bởi
Bộ Lao động Hoa Kỳ
Energy Level
199
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích