Bảo hiểm thuốc (Phần D)

Sự miêu tả
Làm thế nào để có được bảo hiểm thuốc, kế hoạch bảo hiểm thuốc bao gồm những gì, Chi phí cho bảo hiểm thuốc của Medicare, Khi nào tôi có thể tham gia một kế hoạch y tế hoặc ma túy? Phần D hoạt động như thế nào với bảo hiểm khác.
Tác giả bởi
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Energy Level
93
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích