Các cơ sở chăm sóc tại khu vực dành cho người cao tuổi Các câu hỏi thường gặp

Sự miêu tả
Cơ sở vật chất có tính phí "lệ phí nhập học trước" Có giới hạn nào về việc cơ sở có thể tăng mức lương tư nhân như thế nào? Trình độ của nhân viên là gì?
Tác giả bởi
Những người ủng hộ California về Cải cách Gia đình Điều dưỡng
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích