Hiểu các khoản thanh toán nhanh của SSI

Sự miêu tả
Thanh toán nhanh hơn đối với người khuyết tật giả định (PD) hoặc người mù (presumptive blindness - PB).
Tác giả bởi
Quản trị an ninh xã hội
Energy Level
26
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích