Cố ý gây ra phiền toái tình cảm

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích