Khuyết tật tại nơi làm việc: Nơi ở hợp lý

Sự miêu tả
Sự phù hợp hợp lý là những thay đổi đối với công việc hoặc nơi làm việc để người lao động hoặc ứng viên có thể thực hiện thành công nhiệm vụ cơ bản của vị trí, bảo vệ sức khoẻ và có được những lợi ích như nhau của việc làm như những người lao động khác.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
3,677
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích