Bồi thường Nạn Nhân: Quyền Kháng cáo của bạn

Sự miêu tả
Bạn có quyền kháng cáo khuyến cáo. Nộp đơn khiếu nại có nghĩa là bạn đang yêu cầu Hội đồng Quản trị đánh giá lại khuyến nghị về đơn đăng ký của bạn hoặc yêu cầu hoàn lại tiền.
Tác giả bởi
Ban bồi thường Nợ và Bồi thường Chính phủ của CA
Energy Level
160
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích