AIDS Chương trình Hỗ trợ Thuốc

Sự miêu tả
Chương trình Trợ giúp Thuốc AIDS (ADAP) giúp đảm bảo rằng những người sống chung với HIV và AIDS không có bảo hiểm và không có bảo hiểm có quyền sử dụng thuốc theo Danh Mục Thuốc của ADAP.
Tác giả bởi
Bộ Y tế Công cộng
Energy Level
50
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích