Quyền của Medicare

Sự miêu tả
Không có vấn đề làm thế nào bạn nhận được Medicare của bạn, bạn có một số quyền và bảo vệ được thiết kế để bảo vệ bạn khi bạn nhận được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bạn nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà luật pháp nói rằng bạn có thể nhận được, bảo vệ bạn chống lại các hành vi phi đạo đức và bảo vệ sự riêng tư của bạn .
Tác giả bởi
Medicare.gov
Energy Level
244
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích