Quyền của nạn nhân: Thông báo và Tham gia

Sự miêu tả
Nạn nhân có thể tham dự các buổi điều trần và quyết định.
Tác giả bởi
Văn phòng Tổng Chưởng lý
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích