Chủ Nhà - Dịch Vụ Hòa Giải Người Thuê Nhà ở Thành Phố Berkeley

Sự miêu tả
Các vấn đề như bất đồng trong gia đình, khiếu nại về tiếng ồn, quyền riêng tư, thời hạn thuê, lệ phí trễ, và vấn đề di dời / trục xuất.
Tác giả bởi
Ban Ổn định Cho thuê Thành phố Berkeley
Energy Level
397
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích