Khiếu nại và Khuyến nghị: Các câu hỏi và câu trả lời

Sự miêu tả
Bạn có thể nộp đơn kháng cáo lên một số quyết định không thuận lợi cho Văn phòng Khiếu nại Hành chính của USCIS (AAO) hoặc Ủy ban Khiếu nại Xuất nhập cảnh (BIA).
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
124
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích