Các mẹo để điền đơn với USCIS

Sự miêu tả
Lệ phí của đơn, yêu cầu hội đủ điều kiện, điều kiện hội đủ điều kiện miễn lệ phí, tài liệu yêu cầu và địa chỉ nhận thư thay đổi tùy thuộc vào mẫu bạn đang nộp và lý do bạn nộp đơn.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ
Energy Level
423
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích