Thẻ xanh thông qua gia đình

Sự miêu tả
Bạn có thể hội đủ điều kiện nhận Thẻ xanh như: một thân nhân trực tiếp của một công dân Hoa Kỳ, một thành viên trong gia đình của một công dân Hoa Kỳ thích hợp, một thành viên trong gia đình của chủ thẻ xanh, và một thành viên của một nhóm đặc biệt.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
8,503
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích