Trung tâm Dịch vụ Điện thoại Người thụ hưởng Denti-Cal (TSC)

Sự miêu tả
Trợ giúp để tìm một nhà cung cấp dịch vụ nha khoa Medi-Cal trong khu vực của bạn, thông tin về cuộc hẹn khám nghiệm lâm sàng, các câu hỏi liên quan đến Yêu cầu Phép Duy trì Điều trị (TAR), các câu hỏi về Chương trình Nha Khoa Tổng Quát của Medi-Cal, làm thế nào để nộp đơn khiếu nại.
Tác giả bởi
Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của CA
Energy Level
509
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích