Sự thật về Chủng tộc / Phân biệt màu sắc

Sự miêu tả
Chủng tộc / màu sắc không thể là một phần của quyết định của chủ nhân của bạn.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
Energy Level
240
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích