Sự thật về Chủng tộc / Phân biệt màu sắc

Sự miêu tả
Chủng tộc / màu sắc không thể là một phần của quyết định của chủ nhân của bạn.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích