Đạo luật quan hệ lao động nông nghiệp: Chuyện gì sẽ xảy ra khi một liên minh thắng cử?

Sự miêu tả
Một khi hiệp hội được chứng nhận, chủ nhân của bạn không thể thay đổi các điều khoản và điều kiện trong công việc của bạn mà không nói với công đoàn và cho họ cơ hội để mặc cả về việc thay đổi.
Tác giả bởi
Ban quan hệ lao động nông nghiệp CA
Energy Level
5,186
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích