Quyền và Trách nhiệm trong Chiến dịch Tổ chức

Sự miêu tả
Người lao động có quyền không có những câu hỏi từ người sử dụng lao động hoặc đại diện của họ liên quan đến việc liệu họ có ủng hộ một liên đoàn hay họ dự định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hay không.
Tác giả bởi
Ban quan hệ lao động nông nghiệp CA
Energy Level
313
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích