Câu hỏi "If Ifs" dành cho người nộp thuế đang đấu tranh

Sự miêu tả
Những người gặp khó khăn về tài chính có thể thấy rằng có một sự ảnh hưởng về thuế đối với các sự kiện như mất việc, xoá nợ hoặc khai thác quỹ hưu trí. Ví dụ: nếu thu nhập của bạn giảm xuống, bạn có thể đủ điều kiện cho một khoản tín dụng thuế nhất định, chẳng hạn như Tín dụng Thuế thu nhập Thu nhập.
Tác giả bởi
US Revenue Service
Energy Level
488
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích