Bảo hiểm COBRA & CalCOBRA

Sự miêu tả
Đạo Luật Hòa Giải Ngân Sách Chung Cạnh Tranh "được biết đến hơn với tên COBRA" cho phép bạn có quyền hợp pháp để tiếp tục các lợi ích về sức khoẻ cho nhóm khi họ có thể chấm dứt vì mất việc làm, ly hôn hoặc chết.
Tác giả bởi
Người ủng hộ Y tế California
Energy Level
386
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích