Hướng dẫn phá sản thuế

Sự miêu tả
Ấn phẩm này không bao gồm luật phá sản nói chung hoặc cung cấp các cuộc thảo luận chi tiết về các quy tắc về thuế đối với các tổ chức tái cấu trúc doanh nghiệp phức tạp hơn hoặc các giao dịch kỹ thuật cao khác.
Tác giả bởi
Internal Revenue Service
Energy Level
6,524
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích