Làm thế nào để quản lý thế chấp của bạn nếu người cho vay của bạn đóng hoặc tập tin để phá sản

Sự miêu tả
Rất có khả năng một công ty thế chấp nộp hồ sơ xin phá sản sẽ bán tài sản của mình dưới sự giám sát của tòa án phá sản cho một tổ chức tài chính khác và chuyển khoản nợ cho công ty khác sang một công ty khác. chuyển các khoản vay của bạn cho một công ty khác.
Tác giả bởi
Ủy ban Thương mại Liên bang
Energy Level
67
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích