Dịch vụ quân sự và Trợ cấp An sinh Xã hội

Sự miêu tả
Thông thường, không có trợ cấp An Sinh xã hội giảm vì lợi ích về hưu của quân đội. Bạn sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi An Sinh Xã Hội dựa trên thu nhập của bạn.
Tác giả bởi
Quản trị an ninh xã hội
Energy Level
77
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích