Chương trình Phục hồi Chấn thương Phụ nữ (WTRP)

Sự miêu tả
WTRP, được thiết kế để điều trị cho phụ nữ Cựu chiến binh, các thành viên phục vụ tích cực, Đội Cảnh sát Quốc gia, và Đội dự bị với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), là chương trình nhà ở đầu tiên thuộc loại này và mở cửa cho phụ nữ trên toàn quốc. Nhiều phụ nữ được giới thiệu đến chương trình đã trải qua chấn thương bao gồm nhưng không giới hạn ở chấn thương tình dục quân sự (MST), chấn thương và tai nạn tập luyện.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
227
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích