Phụ thuộc và Bồi thường Đền bù

Sự miêu tả
Phụ thuộc và Bồi thường Đền bù (DIC) là một khoản tiền được miễn thuế được trả cho những người sống sót sau khi được hưởng những người sống sót sau khi được hưởng những khoản lợi tức của những cựu chiến binh mà chết do tai nạn thương tích hoặc dịch bệnh.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
196
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích