Đạo luật về việc làm và cung cấp các quyền lao động thất bại (USERRA)

Sự miêu tả
USERRA bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của người dân đối với cựu chiến binh và các thành viên của Khu dự trữ.
Tác giả bởi
Bộ Lao động Hoa Kỳ
Energy Level
114
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích