Lợi ích và dịch vụ dành cho cựu chiến binh bị giam

Sự miêu tả
Mặc dù hoàn cảnh, một số Cựu chiến binh có liên quan đến công lý có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của VA: bồi thường tàn tật, trợ cấp, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, cho vay mua nhà, bảo hiểm, phục hồi nghề nghiệp và việc làm.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
291
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích