Cố vấn Cựu chiến binh

Sự miêu tả
Cố vấn ưu tiên của cựu chiến binh được VetS (Veteran Employment and Training Service) phát triển để cho phép các cựu chiến binh kiểm tra các ưu đãi mà họ có thể có liên quan đến việc làm của Liên bang.
Tác giả bởi
Bộ Lao động Hoa Kỳ
Energy Level
37
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích