Chương trình cho vay trực tiếp cựu chiến binh Mỹ (NADL)

Sự miêu tả
Cho vay mua nhà trực tiếp cho Cựu Chiến Binh Mỹ Da Đỏ hợp lệ để tài trợ cho việc mua, xây dựng, hoặc cải tiến nhà trên Trust Land, hoặc để tái cấp vốn trước NADL để giảm mức lãi suất.
Tác giả bởi
Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Loại tài nguyên
Tờ Thông tin
Energy Level
1,424
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích