Các câu hỏi thường gặp

Sự miêu tả
Các dấu hiệu cảnh báo về ngược đãi người cao tuổi là gì? Tôi có thể làm gì?
Tác giả bởi
Trung tâm Quốc gia về Lạm dụng Người Cao tuổi
Energy Level
50
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích