Chính sách và Thực tiễn Việc làm bị cấm của Liên bang

Sự miêu tả
Bài viết đề cập đến các chính sách về việc làm liên quan đến phân biệt đối xử, quấy rối, yêu cầu, ăn mặc và buộc phải từ chức.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
Energy Level
255
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích