Tổng quan về Quá trình Khiếu nại của Liên bang

Sự miêu tả
Nếu bạn là nhân viên của liên bang hoặc ứng viên, luật bảo vệ bạn khỏi bị kỳ thị vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục và mang thai), nguồn gốc quốc gia, tuổi từ 4 tuổi trở lên, khuyết tật hoặc Thông tin di truyền.
Energy Level
10
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích