Văn phòng thực địa

Sự miêu tả
Các Văn phòng thực hiện các cuộc phỏng vấn theo lịch trình về những đơn xin tị nạn không liên quan đến t as nạn.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
430
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích