Tập tin trực tuyến

Sự miêu tả
Bằng cách nộp trực tuyến, bạn có thể gửi và xem các yêu cầu phúc lợi nhất định, nhận thông báo điện tử về các quyết định, và nhận được cập nhật tình trạng vụ án theo thời gian thực.
Tác giả bởi
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)
Energy Level
312
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích