Việc làm và nhà ở công bằng: Việc áp dụng quyết định

Sự miêu tả
Quá trình quản lý để giải quyết khiếu nại về kỳ thị về việc làm Dựa vào một mẫu thực tế giả mạo từ một trường hợp thực tế của sự phân biệt đối xử về khuyết tật nhận thức, loạt bài gồm bảy phần: 1) liên hệ ban đầu; 2) phỏng vấn; 3) điều tra; 4) hòa giải hoặc hoà giải; 5) tố cáo; 6) nghe; và 7) kết luận hoặc quyết định.
Tác giả bởi
Bộ Việc làm Công Bằng và Nhà ở CA
Energy Level
95
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích